pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Lipany Opustili nás O nás Ako postupovať Spoločenská etika Zákon o pohrebníctve Články Blog Kvetinárstvo Kontakt

© 2022 Funerio.sk

Zoradiť podľa:

Opustili nás

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Verona Ferková

Miesto pohrebu

Čirč, Cintorín

Dátum a čas pohrebu

22.01.2022 10:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Mária Berdisová

Miesto pohrebu

Krivany Farský kostol sv. Štefana

Dátum a čas pohrebu

22.01.2022 13:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Pavol Pekár

Miesto pohrebu

Plaveč dom smútku

Dátum a čas pohrebu

21.01.2022 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Anton Borodáč

Miesto pohrebu

Ľutina, Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Dátum a čas pohrebu

18.01.2022 10:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Martin Mojžiš

Miesto pohrebu

Ďačov Chrám sv. archanjela Michala

Dátum a čas pohrebu

19.01.2022 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Alojz Piskura

Miesto pohrebu

Kamenica Kostol Všetkých Svätých

Dátum a čas pohrebu

18.01.2022 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Klára Šelestáková

Miesto pohrebu

Ďurková Chrám sv. Valnetína

Dátum a čas pohrebu

15.01.2022 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Rozália Molčanová

Miesto pohrebu

Dubovica Rímskokatolícky kostol Obetovania Pána

Dátum a čas pohrebu

08.01.2022 13:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Štefánia Vargová

Miesto pohrebu

Lipany Starý cintorín

Dátum a čas pohrebu

10.01.2022 10:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Jozef Kocurek

Miesto pohrebu

Lipany, Nový cintorín, Lipany

Dátum a čas pohrebu

31.12.2021 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Rudolf Hajzušin

Miesto pohrebu

Poloma, Kostol

Dátum a čas pohrebu

28.12.2021 13:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Jolana Čorňáková

Miesto pohrebu

Ľutina cintorín

Dátum a čas pohrebu

28.12.2021 10:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Veronika Hudáková

Miesto pohrebu

Ľubotín Dom smútku

Dátum a čas pohrebu

18.12.2021 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Arnold Šejirman

Miesto pohrebu

Lipany nový cinotrín

Dátum a čas pohrebu

17.12.2021 13:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Ján Ľaš

Miesto pohrebu

Bajerovce, Cintorín

Dátum a čas pohrebu

15.12.2021 10:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Alžbeta Filipová

Miesto pohrebu

Dubovica, Cintorín

Dátum a čas pohrebu

16.12.2021 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Agnesa Pribulová

Miesto pohrebu

Lipany, Nový cintorín

Dátum a čas pohrebu

14.12.2021 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Mária Nemethová

Miesto pohrebu

Lipany, Nový cintorín

Dátum a čas pohrebu

09.12.2021 09:30

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Jozef Novický

Miesto pohrebu

Ľutina, Cintorín

Dátum a čas pohrebu

09.12.2021 11:15

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Jaroslav Trávnik

Miesto pohrebu

Pečovská Nová Ves, Cintorín

Dátum a čas pohrebu

06.12.2021 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Milan Vrabeľ

Miesto pohrebu

Lipany, Cintorín

Dátum a čas pohrebu

04.12.2021 10:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Jozef Kasina

Miesto pohrebu

Lúčka, Cintorín

Dátum a čas pohrebu

04.12.2021 13:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Mária Majerníčková

Miesto pohrebu

Plaveč, Dom smútku

Dátum a čas pohrebu

02.12.2021 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Jozef Berdis

Miesto pohrebu

Dubovica cintorín

Dátum a čas pohrebu

02.12.2021 13:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Helena Firmentová

Miesto pohrebu

Ďurková, Chrám sv. Valentína

Dátum a čas pohrebu

28.11.2021 14:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Jozef Mišenko

Miesto pohrebu

Šarišské Dravce Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej

Dátum a čas pohrebu

29.11.2021 10:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Oľga Tallová

Miesto pohrebu

Pečovská Nová Ves cintorín

Dátum a čas pohrebu

23.11.2021 15:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Emil Sabatula

Miesto pohrebu

Kamenica nový cintorín

Dátum a čas pohrebu

24.11.2021 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Zuzana Šenitková

Miesto pohrebu

Šarišské Jastrabie cintorín

Dátum a čas pohrebu

23.11.2021 11:00

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio

Anna Ontková

Miesto pohrebu

Červenica pri Sabinove, Kostol sv. Martina z Tours

Dátum a čas pohrebu

20.11.2021 10:00

Funerio.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N E R I O . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #