pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Kandráč Opustili nás O nás Naše služby Galéria Čo robiť po pohrebe Rady pre vás Ako postupovať Zákon o pohrebníctve Kvetinárstvo Kamenárstvo Kontakt

© 2024 Funus.sk

pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Kandráč O nás Galéria Čo robiť po pohrebe Rady pre vás Zákon o pohrebníctve Podmienky používania Ochrana súkromia

© 2024 Funus.sk

Čo robiť po pohrebe

• Vodičský preukaz, cestovný pas a zbrojný preukaz odovzdajte na príslušnom obvodnom oddelení Policajného zboru SR; zbraň nemôže voľne prevážať osoba, ktorá ju nemá v legálnej držbe!

 

• Kópiu listu o prehliadke mŕtveho odovzdajte všeobecnému lekárovi

 

• Preukaz poistenca sa nevyžaduje odovzdať, ale pre jeho možné zneužitie ho poisťovne odporúčajú doručiť na pobočku zdravotnej poisťovne alebo ho zničiť

 

• Kontaktujte dodávateľov energií (plyn, elektrina, voda) a poskytovateľov služieb (internet, televízia, telefón)

 

• Informujte banku o úmrtí, ak v nej mala zosnulá osoba účty, úspory a úvery, je nutné predložiť úmrtný list

 

• Informujte komerčnú poisťovňu o úmrtí, ak mala zosnulá osoba uzavreté životné poistenie a tým si uplatníte nárok na poistné plnenie

 

• Kontaktujte spoločnosť, v ktorej mala zosnulá osoba uzavreté sporenie na pohreb a požiadajte ju o vyplatenie poistného

 

• Informujte poisťovňu ohľadom majetkového poistenia, v ktorej mala zosnulá osoba uzatvorené poistky

 

• Ak bol zosnulý zamestnaný, kontaktujte zamestnávateľa a oznámte mu úmrtie

 

• Informujte dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) o úmrtí Vášho blízkeho, informujte i príslušnú DSS, v ktorej si Váš blízky sporil na dôchodok. Je potrebné predložiť kópiu úmrtného listu.

 

• O vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok požiadajte v pobočkách sociálnej poisťovne podľa miesta Vášho trvalého pobytu; na vybavenie dôchodku budete potrebovať občiasnký preukaz, úmrtný list, sobášny list, doklad o ukončení vzdelania zosnulého a rodný list dieťaťa

 

• Úmrtia do Sociálnej poisťovne nahlasuje matričný úrad

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

 

Pri všetkých úkonoch s rôznymi inštitúciami odovzdajte len kópie dokumentov, nikdy nie originály. Originály preukazujete iba pre porovnanie.

Partneri

Spolupracujeme s...

 • Funus.sk
 • SAPaKS
 • Moderné pohrebníctvo
 • Kvetinárstvo L+P KANDRÁČ
 • A4ka
 • Limex
 • Funus.sk
 • SAPaKS
 • Moderné pohrebníctvo
 • Kvetinárstvo L+P KANDRÁČ
 • A4ka
 • Limex