pohrebnictvo, pohrebnictvo kandrac, pohrebnictvo lipany, pohrebna sluzba, pohrebna sluzba kandrac, pohrebna sluzba lipany, pohrebne sluzby, funerio
Pohrebná služba Lipany Opustili nás O nás Ako postupovať Spoločenská etika Zákon o pohrebníctve Články Blog Kvetinárstvo Kontakt

© 2021 Funerio.sk

Spoločenská etika

 

Posledná rozlúčka

 

Keďže smrť blízkeho spôsobuje veľkú duševnú bolesť, organizovaním poslednej rozlúčky by sa mohol ujať priateľ alebo niekto zo širšej rodiny.

 

O prípravu sa postará pohrebná služba, my by sme mali vybrať parte, smútočného oznámenia a zabezpečiť zoznam hostí.

 

Z parte musí byť zrejmé, či bude pohreb cirkevný alebo občiansky, či bude telo pochované alebo dané na kremáciu, či uloženie pozostatkov do zeme bude za účasti všetkých hostí, alebo len blízkej rodiny.

 

Blízkych príbuzným pozveme na smútočnú hostinu pozvánkou v obálke, alebo osobne po pohrebe.

 

Kvetinovú výzdobu by mali za pomoci pohrebnej služby schváliť najbližší príbuzní. Môže to byť spoločný veniec, alebo kytice. V oboch prípadoch je vhodná stuha, na ktorej bude uvedená rodina, alebo na kyticiach jednotlivci.

 

Účastníci rozlúčky prinesú kvety, položia ich k rakvy a až potom sa usadia.

 

Aby sme sa priamo na obrade nestretli s príbuznými, ktorých sme nevideli niekoľko rokov a v sále by bolo nevhodné sa zdraviť a vítať s nimi, zorganizujeme dve hodiny pred obradom ich stretnutie. Pri malom občerstvení sa zvítame, predstavíme nových členov rodiny a vyjadríme úprimnú sústrasť. Potom sa všetci spoločne dôstojne odoberieme na obrad.

 

Najbližšia rodina prichádza do sieni až posledná, keď je už sála zaplnená.

 

Smútočný prejavSúčasťou tradičného obradu, je smútočný príhovor. Prejav môže mať rečník zabezpečený pohrebnou službou, alebo niekto z rodiny, prípadne priateľ.

 

Profesionálnemu rečníkovi musíme pripraviť mená najbližšej rodiny, ktorá sa lúčia so zosnulým, informácie o jeho živote, profesii, koníkoch, dobrých vlastnostiach, dobrých skutkoch a veľkých úspechoch.

 

Ak bude hovoriť prejav niekto príbuzný, mal by si reč pripraviť a napísať pre prípad, že mu v dojatí vypadne pamäť.

 

Potom sa v obradnej sieni vystavia kondolenčné listiny, kde sa prítomní podpíšu.

 

Pri odchode predá pracovník pohrebnej služby tieto listiny rodine.

 

Ak sa budú pochovávať pozostatky do zeme, potom dávame do hrobu predmety, ktoré ho v živote obklopovali. Napríklad obľúbená kniha, okuliare, pero atď.

 

Každý, kto dostane parte, prejavuje stručným, ručne písaným listom sústrasť. Je tiež možné vykonať sústrastné návštevu alebo kondolovať osobne pred obradom alebo po obrade spravidla do dvoch týždňov po pohrebe. Stačí len prosté, jednoduché slová.

 

Písomnú kondolencie pošleme tak, aby prišla v deň pohrebu. Používa sa výlučne bieleho listového papiera a nepripisujú sa žiadne iné oznámenia.

 

Tiež sa môže použiť krátka kondolencia prostredníctvom telegramu. Úplne nevhodné je kondolovať telefonicky.

 

Pri účasti na pohrebe sa osobne kondoluje pozostalým. Ako prejav sústrasti veľakrát stačí jednoduché podanie ruky bez slov.

 

Je však úplne neprípustné hovoriť o veciach, ktoré sa netýkajú tejto smutnej udalosti.

 

Dodajme ešte, že ako pri všetkom, aj v tomto prípade platí primeranosť, že stručnosťou a zjavnou empatiou docielime viac, ako zbytočnou výrečnosťou alebo prehnanou hystériou.

Funerio.sk

Digitálna spomienka s úctou...

F U N E R I O . S K

Partneri

Spolupracujeme s...

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #